Armaturne mreže i željezo

Zbog višestruke primjene, suvremena gradnja nezamisliva je bez željeza. Svi veći objekti suvremene arhitekture izgrađeni su od armirano betonskih konstrukcija koje sadrže građevinsko željezo, a primjena mu je izuzetno široka i višenamjenska.

Betonskim željezom i armaturnim mrežama poboljšavaju se mehanička svojstva betona, koji ima vrlo malu čvrstoću na zatezanje, te time gubi nosivost. Iz tog razloga postavljaju se čelične armature u zonama zatezanja betonskog elementa. Betonsko željezo su u osnovi željezne šipke koje se postavljaju u betonske stupove, kako bi se izbjegle deformacije betona i ojačala konstrukcija.
Izuzetno je bitna i kvaliteta samog željeza, jer je ona osnova pouzdane i kvalitetne gradnje.

Čelične armaturne mreže koriste se za armiranje raznih betonskih elemenata, temelja, zidova, podova, stupova, cesta te su kao takve nezamjenjive u građevini, kako u niskogradnji tako i u visokogradnji.

Dvije su osnovne podjele armaturnih mreža: Q-obostrano nosive armaturne mreže (nosive su i uzdužne i poprečne žice a sijeku se na način da tvore mrežu kvadrata) i R-uzdužno nosive armaturne mreže (nosiva je uzdužna žica, a žice se sijeku tvoreći mrežu pravokutnika).

Betonsko željezo je proizvod od čelika sa kružnim ili približno kružnim poprečnim presjekom koji je pogodan za armiranje betona.

Betonsko željezo nudimo u šipkama dužine 6m i 12m u kvaliteti B500B.

  • REBRASTO BETONSKO ŽELJEZO U ŠIPKAMA

Profili: ø8, ø10, ø12, ø14, ø16, ø18, ø20, ø22, ø25, ø28, ø32