Izolacije

Izolacija objekta jedan je od najbitnijih elemenata pri planiranoj gradnji, obzirom da se više od 50% potrošene energije koristi za grijanje i hlađenje. Osim same uštede na energiji, izolirana kuća ili zgrada ima duži vijek trajanja i veću vrijednost.

Za ugodno stanovanje unutar vlastita četiri zida nisu presudni samo namještaj i odabir boja nego i temperatura i vlažnost zraka, kao i temperature površina zidova (temperatura zračenja).

Termoizolacija

Toplinska izolacija smanjuje gubitke zimi, pregrijavanje prostora ljeti, te štiti nosivu konstrukciju od vanjskih uvjeta i naprezanja. Toplinski izolirana građevina je ugodnija, doprinosi zaštiti okoliša, a toplinska izolacija produljuje joj životni vijek građevine. Zagrijavanje toplinski izolirane građevine zahtijeva manje energije, što rezultira nižom cijenom korištenja i održavanja prostora. Pri izboru materijala treba u obzir uzeti i druge karakteristike, kao što su požarna otpornost, faktor otpora difuziji vodene pare, tlačna tvrdoća, stistljivost, trajnost, te otpornost na vlagu. Dobro poznavanje svojstava građevinskih materijala jedan je od preduvjeta projektiranja energetski učinkovitih građevina

Mineralna vuna jedan je od najboljih toplinskih izolatora, služi za toplinsku, zvučnu i protupožarnu izolaciju. otporna je na raspadanje i starenje, te na kukce i mikroorganizme. Primjena joj je izuzetno široka a ne preporučuje se jedino za izolaciju podrumskih zidova pod zemljom.

Stiropor ili polistiren ima dobra izolacijska svojstva te se uglavnom koristi kao toplinska zaštita na vanjskim konstrukcijama. Prednost stiropora je niska cijena i jednostavna ugradnja, no ima znatno slabija protupožarna svojstva od kamene vune, te nije pogodan za izlaganje temperaturama višim od 80 °C.

Ploče od ekstrudiranog polistirena (XPS) odlikuju se dobrom toplinskom izolacijom, otpornošću na vlagu i velikom otpornošću na pritisak. Teško je zapaljiv te se koristi na površinama koje zahtijevaju najviše standarde izolacije.

Odabir izolacije ovisi o vrsti i namjeni objekta, a svakako morate pripaziti da odaberete kvalitetnog proizvođača sa svim potrebnim certifikatima. Knauf Insulation, Rockwool, Fragmat, Ravago, Austrotherm i Isover vodeći su svjetski proizvođači na polju izolacije objekata.

Hidroizolacija

Hidroizolacija je potrebna ne samo za zidove, već je od prodora vlage potrebno izolirati i druge konstrukcije koje su stalno ili privremeno pod utjecajem vlage ili vode, bez obzira na njihov izvor. Troškovi sanacije šteta izuzetno su visoki, a sam postupak je kompliciran i često dugotrajan.

Odabir načina hidroizolacije ovisi o vrsti i namjeni objekta, te količini vode kojoj je objekat izložen. Bitumenske trake, pvc membrane ili hidroizolacijske mase samo su neki od mogućih načina izolacije. Sve hidroizolacije moraju biti: nepropusne za vodu, elastične, čvrste na pritisak, postojane na visoke i niske temperature, trajne, kompatibilne s drugim materijalima, neškodljive na podzemne vode te otporne na prodor korijenja.

Bitumenske trake posjeduju iznimne tehnološke i fizikalne karakteristike, a namijenjene su za zaštitu građevina i konstrukcija od prodora podzemne, atmosferske ili druge vode/vlage. Odgovarajućim postupkom ugradnje i odgovarajućim brojem slojeva postižemo potpunu vodonepropusnost.

PVC hidroizolacijske membrane imaju izuzetno široku primjenu, od objekata ispod zemljane površine pa sve do krovova. Koriste se i za sve vrste objekata u zagađenoj okolini, kanala i retencijskih jezera, zbog svoje postojanosti na ulja, bitumene i mikroorganizme. Otporna je na sve materijale koji se pojavljuju u podzemlju, otporna na alge i hidrostatski tlak.

Hidroizolacijske mase ili premazi se primjenjuju ovisno o samoj lokaciji i namjeni (vanjski zidovi, terase, balkoni, kupaonice, tuševi itd), a bitno je napomenuti da hidroizolacijsku masu ugrađujemo tek kad su završeni procesi slijeganja i stabiliziranja objekata, koji bi mogli uzrokovati pretjerane deformacije ili oštećenja podloge (pucanje, pomicanje itd.).

Nakon odabira prikladne hidroizolacije, kod nas možete pronaći vrhunske proizvođače Katran,  Murexin, Samoborka