Građa, letva, štafla, OSB, QSB ploče

Drvena građa je prirodni materijal koji se dobiva isključivo mehaničkom preradom drveta, a za preradu se koriste trupci koji su čisti dio debla.

U kategoriju najkvalitetnije drvene građe spadaju cijepana i tesana drvena građa, koje su ujedno i najskuplje.
Drvenu građu možemo podijeliti na kratku – dužine do četiri metra, te dugu – dužine preko četiri metra.

Drvena građa podrazumijeva grede i gredice piljene od drva četinara jela ili smreka u raznim presjecima i dužinama, i to u II / III klasa, što zadovoljava potrebe krovnih konstrukcija samo u slučaju prethodno pravilno izračunatog statičkog opterećenja i zahtjeva same konstrukcije.
U ovu grupu ubrajamo i sve vrste letvi koje služe kao držač pokrova (crijep, lim, panel), a isto tako i daske standardnih debljina 24 i 48 mm.
Letve najčešće dolaze u presjecima 3×5 cm,4×5 cm,5×5 cm i 5×8 cm, standardne dužine4 m’, ali i ostalim dimenzijama koje ovise o potrebama gradilišta i objekta.

Pločasti materijali se koriste za izradu namještaja po mjeri. Pločasti materijali podrazumijevaju univer, sirovu ivericu, šper ploču, ultrapas, lesonit (HDF), medijapan (MDF). Svi pločasti materijali koje možete kupiti kod nas vrlo su kvalitetni i dugovječni. Pločasti materijali su odličan izbor ukoliko želite nameštaj po mjeri, koji će se savršeno uklopiti u dimenzije Vašeg doma.

Ovi materijali se koriste i u ostalim segmentima građevine kao što su razne potpore, razupore, oplate od dasaka itd, ali primarna funkcija im je za krovopokrivačke radove.