Kontakt

POSLOVNA JEDINICA OGULIN

Sjedište, komercijala, računovodstvo i prodaja

Telefon: +385 47 522 022, 522 431, 522 979

Fax: +385 47 522 903

Trgovina

Mob: +385 91 452 2024 –  Danijel Cindrić

Mob: +385 91 452 2027 –  Danijel Domitrović

Mob: +385 91 452 2035 –   Ivica Capan

Mob: +385 91 452 2040 –  Kristina Petrušić

47300 Ogulin

Hrvatska

POSLOVNA JEDINICA JOSIPDOL

Telefon/Fax: 047/581-175

Mob: +385 91 452 2030 – Mirjana Belančić

          +385 91 452 2040 – Kristina Petrušić

POSLOVNA JEDINICA BRINJE

Telefon/Fax: 053/700-359

Mob: +385 91 452 2026 –  Anton Veršec

            +385 91 452 2041 – Mario Samardžić

            +385 91 452 2040 – Kristina Petrušić

[put_wpgm id=1]